Ülkemizde İş Güvenliğini oluşturan çok önemli kategorilerden birisi de Yangın Tesisatı, Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Algılama Sistemleri ve yangın Söndürme tüpleri vb. konularıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

27344 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik Bölüm 5’ te, MADDE 100- (1)’ de; “Periyodik muayeneler ve bakım hususunda, öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır” amir hükmünü ile Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü zorunluluğu açıklamaktadır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, binanın yangın sisteminin projesine ve tesisatına bakılarak yangın sistemleri ile ilgili kontrol standartlarında istenen gereklilikler ile tesisatlar, hidrant, motopomp, lans vb. unsurlarının test edilerek periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile yapılmaktadır.

İGB TEKNİK uzman kadrosuyla Yangın Tesisatının Periyodik Kontrollerini, TÜRKAK Akreditasyonlu olarak gerçekleştirmektedir.

Yangın Sistemleri Ekipman Listesi:

Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
Yangın Su Deposu
Yangın Pompa İstasyonu
Yangın Hidrant Sistemi
Yangın Dolap Sistemi
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
Algılama Alarm Sistemleri
Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri
Fiyat Teklifi Almak İster misiniz?TEKLİF AL