Transpalet kontrolü, Paletleri taşımak için kaldırmalı çatal kollar ile desteklenen tekerlekli araç olarak tanımlanmıştır. Yaya operatörün düzgün, pürüzsüz ve sert bir yüzey üzerinde mafsallı bir dümen kullanarak el ile itmesi, çekmesi ve yönlendirmesi için tasarımlanan palet taşıyıcı araçtır. Transpalet kontrolü, dümenin kriko gibi pompalama hareketiyle yükü taşımak için yeterli bir yüksekliğe kaldırmak amacıyla tasarımlanmıştır.

Dinamik deney, beyan kapasitesine eşit bir yük ile, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.
 • Araç yüklenir.
 • Park freni (takılıysa), ikaz ve güvenlik cihazları (varsa) kontrol edilir
 • “Kaldırma” konumu seçilir ve en fazla kaldırma yüksekliğine kaldırılır.
 • Strok ve kuvvet sınırlaması kontrol edilir.
 • “Boş” konumu seçilir ve doğrulanır.
 • İndirilir ve indirme tertibatının düzgün bir şekilde çalıştığı doğrulanır.
 • Basınç tahliye vanasının (takılıysa) ayarı kontrol edilir.

Düzgün çalışma olmaması durumunda, deney başarılana kadar araç üzerinde gerekli ayarlar yapılmalıdır. İmalâtçı, yasaklanan kullanılışlar konusunda ikazları belirtmelidir. Örneğin araç şu durumlarda kullanılmamalıdır:

 • Araç, muhtemel aşırı güç sarf etme ve kumanda kaybı sebebiyle eğimli yerlerde kullanılmamalıdır.
 • Araç, yeterince aydınlatılmamış yerlerde kullanılmamalıdır.
 • Dümen, aracı durdurmak amacıyla dik açılı konuma getirilmemelidir. Araç, kişilerin taşınması için veya bir kay kay gibi kullanılmamalıdır, Araç, bir taşıt krikosu olarak kullanılmamalıdır.
 • Çatal kolların uçları, bir yükü kaldırmak için levye olarak kullanılmamalıdır.
 • Araç, beyan kapasitesinin aşılma riskinin olduğu uygulamalarda, istem dışı hareket risklerinin mevcut olduğu uygulamalarda, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmamalı, doğrudan gıda maddeleri ile temasta olmamalıdır.
 • Talimat kitabı, operatör tarafından yapılacak bakım çalışmaları konusunda bilgi vermelidir.
 • Operatörlerin eğitilmesi ve belgelendirilmesi,
 • Kayıt defteri araçla birlikte verilmemişse, bu defterin muhtevası (muayenelerin içeriği ve sıklığı, bakım çalışmaları, aşınan parçaların değiştirilmesi için talimatlar),
 • Aracın işletilmesi ve bakımı için gerekli çizimler ve şemalar,
 • İşaretlemenin ve ikazların doğrulanması için talimatlar, onaylanmış yedek parçaların kullanılması,