periyodik kontrol

Teknik kontrol, iş ekipmanlarının, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ve bunlarla ilgili standartlar göz önünde bulundurularak belirli aralıklarda kontrol, analiz ve test işlemidir. Teknik kontrol, iş ekipmanı bir işi yerine getirir iken kullanılan araç ve gereçlerin tamamıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından hayati öneme sahip olan teknik kontrol, yasal çerçeveler içinde, tarafsız ve güvenilir biçimde firmaların uzman personeli tarafından, ilgili kurumlar tarafından verilen yetki belgesi kapsamında yapılır.

Teknik Kontrol Nedir?

Bir ekipman ,araç ve cihazın çalışmasının düzgünlüğünün ve yerine getirmesi gereken işlevlerini yapıp yapmadığının kontrolüne teknik kontrol denir. Bu ölçüm ve kontrollere periyodik muayene olarak da ad verilmektedir.  Bu muayeneler, çalışan ve hareket eden bütün cihazları ve bunların çalıştığı ortam ve çalıştıran personeli de kapsar.

MUAYENELER NE ZAMAN HANGİ PERİYOTLAR İLE YAPILMALIDIR?

Ekipmanların teknik muayeneleri, devletin bu konuda yayınlamış olduğu yönetmeliklerde belirtilen süreler içinde yapılmalıdır.Örnek olarak; kaldırma iletme ekipmanları süresi yönetmelikte bir yılı aşmayacak şekilde yapılır ibaresi ile sınırlandırılmıştır. Eğer bu süreler imalatçı firma tarafından belirtilmemiş ise, bu ekipmanların kullanım sıklığı, kullanım süresi ve kullanıldığı ortam gibi koşullar hesaplanan muayene periyotları belirlenir.

Risk analizi yapılırken; iş ekipmanının çalışma ortamı, iş ekipmanının yaşı, bakım faaliyetinin durumu veya kaza geçirip geçirmediği, çalışma saati, operatörlerin eğitimi ve daha önceden yapılan periyodik muayene sonuçları hesap edilmelidir. Genel kural olarak ise, muayenelerin aralığının 1 yılı aşmaması gerekmektedir. Bu süre, kullanım sıklığından dolayı daha da kısalabilir.

NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Periyodik muayeneler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların başlıca şöyle sıralanabilir: çalışılan bölge çok iyi aydınlatılmış olmalı, muayene yapan personel kendi uzmanlığı dışındaki konulara müdahale etmemeli, yüksek yerlerde yapılan kontroller için mutlaka emniyet kemeri kullanılmalı, tehlikenin fazla olduğu yerlerde mutlaka ekipmanı bilen sorumlu şahıslar eşliğinde çalışılmalı, yük kaldırma testlerinde mutlaka emniyet şeridi çekilmeli, yangın söndürme cihazları gibi gerekli emniyet tedbirleri alınmalı ve bunların en önemlisi olarak da ekipmanların kendi teknik özelliklerine uygun olarak test ve ölçümler yapılmalıdır.