periyodik kontrol

Yangın tesisatı, periyodik kontrol alanında çok önemli bir yer kaplamaktadır. Yangın Tesisatı, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede, çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirleri için Yangın Tesisatı kullanılır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen her türlü sistemin, cihazın ve ekipmanın, montaj ve işletme süresince performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolünün yapılması gerekir.

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜNÜN FAYDALARI

Yangın, can ve mal kabına neden olan, nerede, nasıl ve ne zaman başlayacağı belli olmayan büyük bir risktir. Yangında can ve mal kaybını önlemek için öncelikle yangının çıkmasını önlemeli veya yangın çıktığında erken müdahale ederek yangının büyümesini ve yayılmasını önlemeliyiz. Bunlar içinde yangına neden olacak faktörleri ortadan kaldırılmalı veya
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine” ve ilgili standartlara uygun Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri yapılmış mekanik tesisatımız olmalıdır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrollerini yönetmelik ve standartlarda belirtilen sürelerde yaptırarak yangının söndürülmesi ve yangın esnasında insanların güvenli bir şekilde binadan tahliyesi için almış olduğumuz gerekli önlemlerin uygunluğunu kontrol ettirmiş oluruz.

Yapılan incelemelerde yangın güvenlik önlemleri ne kadar yetersiz ve kontrol mekanizması ne kadar yavaşsa, yangın sayısının ve yangından doğan zararların o oranda fazla olduğu görülmüştür. Yine yapılan incelemelere göre yangın güvenlik önemlerinin alınması, yangını
söndürme işleminden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomiktir.