Transpalet kontrolü, Paletleri taşımak için kaldırmalı çatal kollar ile desteklenen tekerlekli araç olarak tanımlanmıştır. Yaya operatörün düzgün, pürüzsüz ve sert bir yüzey üzerinde mafsallı bir dümen kullanarak el ile itmesi, çekmesi ve yönlendirmesi için tasarımlanan palet taşıyıcı araçtır. Transpalet kontrolü, dümenin kriko gibi pompalama hareketiyle yükü taşımak için yeterli bir yüksekliğe kaldırmak amacıyla tasarımlanmıştır.

Dinamik deney, beyan kapasitesine eşit bir yük ile, aşağıdaki şekilde yapılmalıdır.

Düzgün çalışma olmaması durumunda, deney başarılana kadar araç üzerinde gerekli ayarlar yapılmalıdır. İmalâtçı, yasaklanan kullanılışlar konusunda ikazları belirtmelidir. Örneğin araç şu durumlarda kullanılmamalıdır: