İş ekipmanlarının zaman içinde yıpranması ve aşınması büyük kazalara yol açabilen bir tehlike kaynağıdır. Patlayan kazanlar, devrilen veya halatı kopan vinçler, yüksekten düşen asansörler, elektrik çarpmaları, elektrikten kaynaklı yangınlar, yangın sırasında çalışmayan yangın söndürme tesisatları, yeterli ve uygun hava sağlamayan havalandırma tesisatları gibi bir çok nedenle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybetmekte veya sağlığı bozulmaktadır. Bu nedenle tehlike oluşturabilecek iş ekipmanlarının, periyodik kontrolleri yasal bir zorunluluktur.

Hangi Makine ve Ekipmanların Periyodik Kontrol ve Muayenesi Yapılmalıdır ?

A) Basınçlı Kaplar ve Kazanlar;

 • Endüstriyel Otoklav,
 • Basınçlı Hava Tankı,
 • Kompresör Hava Tankı,
 • Hidrofor/Genleşme Tankı,
 • Buhar Jeneratörü,
 • Boyler/Akümülasyon Tankı,
 • Buhar Kazanı,
 • Kalorifer / Sıcak Su Kazanı,
 • Ütü Kazanı,
 • Kızgın Yağ Kazanı,
 • Kızgın Su Kazanı

B) Kaldırma – İletme Ekipmanları

 • Vinçler (Gezer Köprülü Vinçler, Portal Vinç)
 • Monoray Vinç
 • Mobil Vinç
 • Kule Vinç
 • Yükleyici Kren
 • Yüzer Vinç
 • Konteyner Vinci
 • Kollu Vinç
 • Portal ve Ayaklı Vinç
 • Döner Kollu Vinç
 • Dikme Kollu Vinç
 • Bomlu Portal Vinç
 • Bomlu Kaideli Vinç
 • Caraskal
 • Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
 • Taşıt Kaldırma Donanımı
 • Kriko
 • Çektirme
 • Halatlı Çektirme (Trifor)
 • Zincirli Çektirme (Hubzug)
 • Transpalet
 • İstif Makinesi
 • Forklift

C) Yangından Koruma Sistemleri

 • Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri
 • Yangın Su Deposu
 • Yangın Pompa İstasyonu
 • Yangın Hidrant Sistemi
 • Yangın Dolap Sistemi
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri
 • Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
 • Algılama Alarm Sistemleri
 • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Kuru/Sıvı Kimyevi Otomatik Söndürme Sistemleri
 • Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemleri

D) Elektriksel Teknik Ölçümler

 • Elektrik Tesisatı
 • Topraklama Tesisatı
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı
 • Artık Kaçak Akım Ölçümü
 • Elektrik Panosu Görsel Kontrolü
 • Elektrik Panosu Fonksiyon Kontrolü
 • Termografik Muayene
 • Kompanzasyon Sistemleri
 • Jeneratörler
 • Katodik Koruma

E) İş Makinaları

 • Çekici
 • Ekskavatör
 • Skreyper
 • Greyder
 • Yükleyici
 • Fore Kazık
 • Mikser
 • Silindir

E) Tezgahlar

 • Torna Tezgahı
 • Matkap Tezgahı
 • Freze Tezgahı
 • Daire Testere
 • Hidrolik Pres
 • Eksantrik Pres
 • Giyotin Makas

E) Boru Hatları

 • Gaz Hattı (Kok, Oksijen, Argon, Azot vb.)
 • Basınçlı Hava Hattı
 • Buhar Hattı
 • Soğutma Suyu Hattı
 • Doğalgaz Hattı

E) Havalandırma Sistemleri

 • Havalandırma Tesisatı

E) Tahribatsız Muayene (NDT)

 • Manyetik Parçacık
 • Penetrant
 • Ultrasonik
 • Görsel

Makine ve Ekipmanların Muayene ve Kontrolleri Yapılmadığı Takdirde Ne Olur ?

Makine ve ekipmanların muayene ve kontrollerinin yılda en az bir kere yapılmaması ve muayene ve kontrollerin eksikliğinden kaynaklanan iş kazaları durumunda işyeri sahibi ve/veya yöneticileri birinci derecede sorumlu tutulur

Soru ve Önerileriniz İçin Tıklayın ve Bizi Arayın!

periyodik kontrol

Periyodik Kontrol

Periyodik kontrol hizmetleri özellikle yaşadığımız dönem içerisinde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Teknolojinin gelişmesi, makina ve aksamlarının artması beraberinde iş yaşamı ile ilgili kazaların artmasına neden olmuş ve buna bağlı olarakta güvenlik tedbirlerinin alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Ülkemizde hali hazırda yürürlülükte bulunan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince işletmelerde kullanılan basınçlı kaplar ve kaldırma-iletme makinalarının periyodik kontrollerinin konularında uzman olan makina mühendislerince yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Bu bağlamda aşağıda isimleri verilen basınçlı kapların ve kaldırma-iletme makinalarının yılda en az 1 (bir) kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Basınçlı Kaplar:
-Buhar Kazanları
-Kalorifer Kazanları
-Kızgın Su Kazanları
-Kızgın Yağ Kazanları
-Otoklav
-Hava Tankı
-Basınçlı Kap
-Kara Tankeri
-Sanayi Gaz Tankeri
-Sanayi Gazları Depo Tankı
-Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Tankları

Kaldırma-İletme Makinaları:
-Vinç
-Caraskal
-Forklift
-Asansörler
-Yük / Servis Asansörleri
-Hidrolik Asansörler
-Mobil Vinç
-Platform
-Transpalet
-Araç Kaldırma Lifti
-Teleferikler

Nedir? Neden Önemlidir?

Çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak yukarıda sınıflandırılan basınçlı kaplar ve kaldırma-itme makinaları zaman içerisinde bozulmaya ve deforme olmaya başlarlar. Bu süreç ilerledikçe makinaların ömrü git gide tükenir. Sürekli bakım ile bu durum geciktirilebilir ancak yalnızca yapılacak olan periyodik kontroller ile emniyetli bir şekilde çalışıp çalışmayacağı belirlenebilir.
Periyodik kontroller esnasında kontrolü yapılan cihaza ait tüm genel ve kritik noktalar incelenerek kayıt altına alınır. Gerekli bölümlerin kalınlık, uzunluk, derinlik, iç ve dış çap ölçümleri yapılır. Kontrolün son aşamasında cihaz ile birlikte deneyler gerçekleştirilir, deney sonrasında alınan gözlem ve ölçüm değerleri ile deney öncesi yapılan ölçümler karşılaştırılır. 
Bu veriler karşılaştırılırken yürürlükte olan kanun, yönetmelik ve standartlara dayalı yorum ve sonuçlarda bulunulur. Cihazın çalışma durumu ayrıntılarıyla beraber raporlanarak ilgili firmaya teslim edilir.

Neden Yaptırılmalı?
-İş kazalarının önüne geçmek
-Makine ve cihazların güvenli olarak kullanılmasını sağlamak
-Verimli çalışma koşullarını düzenlemek 
-Makinelerin ömrünün uzamasına katkıda bulunmak
-İnsan-makine ilişkisine katkıda bulunmak
-Çevre kirlenmesinin önüne geçebilmek
-Üretimin verimlendirilmesine katkıda bulunmak
-Unutulmamalıdır ki, yapılan sürekli bakım ve periyodik kontroller sayesinde olası iş kazaları önlenerek, iş güvenliği sağlanmış olunur.
-Buda sağlıklı iş yaşamı, huzurlu çevre ve bereketli bir üretim demektir…