Elektriksel teknik ölçümler, iş kazası olmadan farkına varamadığımız ya da ihtiyaç duyulmadığı sürece müdahale etmediğimiz elektrik tesisatının durumu, riskleri ve düzenlenip iyileştirilmesi konusunda bizlere detaylı bilgi veren, çeşitli elektriksel kazaları önlememizi sağlayan önemli teknik muayene konularından biridir.

Elektriksel periyodik kontrolleri incelemek gerekirse;

  • Elektrik Tesisatı Kontrolleri
  • Topraklama Tesisatı Kontrolleri ve Ölçümleri
  • Elektrik Panosu Fonksiyon Testleri
  • Elektrik Panosu Görsel Testleri
  • Artık Akım-Kaçak Akım Koruma Röle Testleri
  • Termografik Uygunluk Kontrolleri
  • Kompanzasyon Sistemleri Kontrolleri
  • Yıldırımdan Korunma ve Paratoner Tesisatı Kontrolleri
  • Jeneratör Sistemi Teknik İncelemesi
  • Katodik Koruma Kontrolleri

Elektrik Tesisatı periyodik Kontrolleri

Elektrik tesisatı insan vücudunun damarları gibidir. Göz önünde olmayan ama asıl işi yapan daimi çalışan en temel unsurlardır.

Arıza yada yetersiz olunan durumlarda yapılan revizyon işlemleri haricinde gözle görülmediği için müdahale edilmeyen ama diğer ekipmanlar gibi yılda bir kez periyodik kontroller ve testlerle durumu tespit edilmesi gereken en önemli unsurdur.

İGB Teknik olarak elektrik tesisatınızın bütün kısımları; işi, işçiyi ve işvereni koruma ilkesiyle özenli ve dikkatli olarak incelenip olası riskler ve tehlikelere karşı tarafınıza raporlanır.