periyodik kontrol

Periyodik kontrol bizi bir çok tehlikeden, can ve mal kayıplarından korumaktadır. Buhar Kazanları suyun ısıtılıp ardından buharlaşmasını sağlayan sistemlerdir. Buhar Kazanlarında yakıt olarak kömür, doğalgaz, motorin ve diğer fosil yakıtlar kullanılabilmektedir. Buhar Kazanları endüstrilerde sıklıkla tercih edilmektedir. Endüstride tercih sebepleri arasında ise; Isı transfer işleminin yüksek olması, su buharının taşınımı esnasında ekstra herhangi bir enerjiye ihtiyaç duyulmaması gibi etmenler sayılabilmektedir. Buhar Kazanlarının Periyodik Kontrolleri için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde Buhar Kazanlarının Periyodik Kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

BUHAR KAZANLARI PERİYODİK KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

İGB Teknik, Buhar Kazanları Periyodik Kontrolü deneyimli muayene uzmanları ile tabloda belirtilen yönetmelik ve standartlar doğrultusunda

EKİPMAN ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**
Buhar Kazanları Standartlarda süre belirtilmemişse 1 Yıl TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.  
   
(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

Buhar Kazanları Periyodik Kontrolünü ve muayenesini yapmaktadır.

Buhar Kazanları Periyodik Kontrolünde Buhar Kazanının genel durumu, basınç göstergeleri, emniyet ventilleri kontrol edilmektedir. Buhar Kazanları Periyodik Kontrolü sırasında Buhar Kazanı gövdesinde ve kaynaklı kısımlarında herhangi bir deformasyona maruz kalıp kalmadığı kontrol edilir. Buhar Kazanının bulunduğu Buhar Kazanı dairesinin genel durumu incelenir. Buhar Kazanları Periyodik Kontrolünün sonucuna göre Buhar Kazanı yerleşimi de incelenmektedir. Buhar Kazanları Periyodik Kontrolü neticesinde Buhar Kazanının güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı ya da giderilmesi gereken eksiklikler olup olmadığı ve varsa eksiklerin neler olduğu raporlanmaktadır.